Om Neuropsykologerne

Neuropsykologerne er et psykologfællesskab der startede i 2010 og som består af to erfarne psykologer; Helle Bavnshøj og Margrethe Jungersen. Vi er begge specialister i klinisk børneneuropsykologi.

Vi har mange erfaringer med udredninger af børn og unge, rådgivning i forhold til børn, unge og voksne og afholdelse af kurser og undervisning samt supervision. Dette gælder både i forhold til forældre, psykologer og andre faggrupper. Vi lægger begge stor vægt på at yde en kvalificeret indsats på et højt fagligt niveau, og vi arbejder ud fra en neuropsykologisk forståelse af børn og unge. Neuropsykologerne har desuden et samarbejde med en specialpædagogisk konsulent.

Vi er autoriserede af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening og gør opmærksom på at vi i vores arbejde er forpligtede af psykologloven og Etiske regler for nordiske psykologer.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Helle kan kontaktes på helle@neuropsykologerne.dk

Margrethe kan kontaktes på margrethe@neuropsykologerne.dk

P1040131b